Kontakty

pošta, adresa, korešpondenčná adresa Vladimír Ivanička

   Firemné údaje:

   

   V.I.P. SLOVAKIA - Vladimír Ivanička

   sídl. Lúky 1132/54

   952 01 Vráble    


   IČO: 40080684
   DIČ: 1026395139 (Nie sme platitelia DPH.)

 


   Elektronický kontakt:

   ludovka@ludovka.eu


      Bankové spojenie:

    mBank S.A., pobočka zahraničnej banky

       IBAN: SK8783605207004200563332     BIC (SWIFT): BREXSKBX 

   


    HOTline:

   V pracovných dňoch 10:00 - 14:00 hod.

 

    0950 502 245

 


   Oprávnenie:

     ŽO-2002/01595/00002, Okresný úrad Nitra, číslo živnostenského registra: 485/2002

 

   Orgán dozoru:

    Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, P.O. BOX 49A, Staničná 9,

     950 50 Nitra, Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, Tel. číslo: 037/77 20 001, 037/77 20 034,

     E-mail: nr@soi.sk

 


Zodpovedný vedúci: Vladimír Ivanička

Prevádzková doba:

Pondelok až Piatok od 8:00 hod. do 20:00 hod.

Príjem objednávok cez e-shop: NONSTOP